Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Quản lý tài nguyên website

1 Vai trò chức năng quản lý file trên website

 • Tài nguyên của một website là tất cả thư mục và tập tin của website đó lưu trên web server, chúng được tổ chức thành một cây thư mục có thư mục gốc và các thư mục cấp 1, cấp 2…, và các tập tin được phân bổ trong từng thư mục trên cây…
 • Quản lý tài nguyên là việc thêm, xóa, cập nhật các thư mục, tập tin trên cây thư mục của website. Trong trang Admin có trang bị sẵn công cụ Quản lý Files và được bày ra ở nhiều nơi giúp Superadmin hay Admin dễ dàng theo dõi và thêm, xóa sửa cây thư mục của website.
 • Hướng dẫn truy cập chức năng quản lý file của website: 

2 Cửa sổ công cụ quản lý file

Bên trái là cây thư mục của website để Bạn chọn / đóng / mở các thư mục, thư mục hiện hành là /site/, bên phải là các tập tin (và thư mục con) trong thư mục hiện hành.

Các thư mục thông thường của một website:

 • Thư mục gốc (/): chứa các thư mục cấp 1 như /Trash, /contact, /mail, /site, …
 • Thư mục /Trash: chứa các tập tin đã xóa, nhưng có thể khôi phục lại được.
 • Thư mục /site: chứa các tập tin hệ thống, các hình ảnh quan trọng của website.
 • Bạn có thể tạo mới các thư mục khác.

Chức năng hỗ trợ:

 • Nút Xóa: giúp Bạn xóa các tập tin, thư mục trên cây.
 • Nút Di chuyển: di chuyển các tập tin hay thư mục từ vị trí này sang vị trí khác trên cây.
 • Nút Tạo thư mục: tạo thư mục mới trên cây.
 • Nút Tải lên: tải lên (upload) một hoặc nhiều tập tin từ máy tính của Bạn hay từ một địa chỉ khác trên internet lên thư mục hiện hành.

Chìa khóa thành công của website là chất lượng về nội dung phong phú, thu hút, thuận tiện truy cập, và gây ấn tượng tốt đến khách hàng tiềm năng. Hãy để LVTM giúp bạn xây dựng Website của mình thành cổng giao tiếp tiềm năng nhất để xây dựng thương hiệu của bạn trong tâm trí khách hàng.

 

   
Quản lý tài nguyên websiteRating: 8 / 101517
8 101517