Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Vốn Điều Lệ & Vốn Pháp Định

Vốn Điều Lệ & Vốn Pháp Định
Lưu ý
  • Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.
  • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, mà nó được xem là có thể thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

1 Phân biệt Vốn Điều Lệ & Vốn Pháp Định

Đều là tài sản của doanh nghiệp, được quy định rõ ràng và phải được đáp ứng khi hoạt động doanh nghiệp:


Vốn Điều LệVốn Pháp Định
Không có quy định cụ thể về
số tối thiểu cũng như tối đa

Quy định tối thiểu với từng
ngành nghề

Góp vốn theo thời hạn luật
định kể từ ngày đăng ký

Phải đáp ứng đủ khi hoạt động
kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Các thành viên trong công ty
chịu trách nhiệm tương ứng với
phần vốn góp hoặc cam kết góp
tùy từng loại hình doanh nghiệp

Một số trường hợp phải ký
quỹ theo quy định

Không được nhỏ hơn vốn pháp
định với các ngành nghề có điều
kiện tương ứng.


2 Quy định của pháp luật về vốn pháp định và vốn điều lệ trước năm 2000

Theo quy định của Luật Công ty và Luật công ty tư nhân, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990 có hiệu lực kể từ ngày 15/04/1991 thì: Vốn pháp định được áp dụng cho tất cả các loại ngành nghề kinh doanh và tất cả các loại hình công ty. Mức vốn pháp định cụ thể áp dụng cho từng ngành nghề kinh doanh do Hội đồng Bộ trưởng quy định. Vốn điều lệ luôn luôn phải lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định. Trong quá trình hoạt động công ty có quyền tăng hoặc giảm vốn điều lệ nhưng không được thấp hơn mức vốn pháp định.

3 Quy định của pháp luật về vốn pháp định và vốn điều lệ từ năm 2000 đến năm 2005

Theo quy định Luật công ty được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/1999 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2000, và luật Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì:

  • Đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài vẫn áp dụng quy định về vốn pháp định với bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào. Vốn pháp định là vốn ban đầu của công ty được ghi trong điều lệ của công ty. Trong quá trình hoạt động, công ty không được giảm vốn pháp định. Việc tăng vốn pháp định đăng ký tại Uỷ ban nhà nước về hợp tác và đầu tư.
  • Đối với các công ty trong nước quy định về vốn pháp định chỉ còn áp dụng cho một số ngành nghề kinh doanh nhất định. Mức vốn pháp định đối với các ngành nghề khác nhau thì được áp dụng theo các quy định khác nhau của pháp luật chuyên ngành.

Ví dụ:

  • Đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản mức vốn pháp định là 6 tỷ đồng;
  • Đối với ngành nghề kinh doanh sản xuất phim mức vốn pháp định là 1tỷ đồng...

4 Quy định của pháp luật về vốn pháp định và vốn điều lệ từ năm 2005 đến nay

Theo quy định Luật công ty số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006 và Luật đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 thì: Vốn pháp định chỉ còn áp dụng trong một số ngành nghề kinh doanh nhất định cho tất cả các loại hình công ty.   
Vốn Điều Lệ & Vốn Pháp ĐịnhRating: 8 / 103404
8 103404