Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Kinh Doanh

Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Kinh Doanh
Dịch vụ thay đổi ĐKKD
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Thay đổi tên công ty.
 • Thay đổi vốn kinh doanh.
 • Thay đổi trụ sở kinh doanh.
Thời gian thực hiện 5 ngày làm việc, giao và nhận hồ sơ tận nhà.

Trong quá trình hoạt động, tuỳ thuộc vào nhu cầu thực tế phát sinh Doanh nghiệp có thể tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sao cho phù hợp:

1 Công ty tư nhân: (Doanh nghiệp tư nhân)

 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi tên công ty
 • Thay đổi vốn kinh doanh
 • Thay đổi trụ sở kinh doanh
 • Bán công ty tư nhân

2 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi thành viên
 • Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)
 • Thay đổi trụ sở
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật

3 Công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là tổ chức:

 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi trụ sở
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật

4 Công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là cá nhân:

 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi trụ sở
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)

5 Công ty Cổ phần:

 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi cổ đông sáng lập
 • Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)
 • Thay đổi trụ sở kinh doanh
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật

6 Chi nhánh, Văn phòng đại diện:

 • Thay đổi nội dung hoạt động
 • Thay đổi địa chỉ hoạt động
 • Thay đổi tên
 • Thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văng phòng đại diện

7 Địa điểm kinh doanh:

 • Thay đổi nội dung hoạt động
 • Thay đổi địa chỉ hoạt động
 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh

8 Giải thể:

 • Giải thể công ty
 • Giải thể: Chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Giải thể địa điểm kinh doanh

9 Tư vấn của Làm Việc Thông Minh:

Việc thay đổi mỗi thông tin trong giấy phép kinh doanh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của công ty. Với thủ tục bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, LVTM sẽ trợ giúp bạn thông qua các dịch vụ sau:

 • Tư vấn nội dung cụ thể đối với vấn đề doanh nghiệp cần thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh.
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật hiện hành.
 • Đăng ký lại con dấu (nếu cần).
 • Đăng bố cáo.
 Và tư vấn các thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh

Dịch vụ thành lập công ty
   
Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Kinh DoanhRating: 8 / 101737
8 101737