Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Thành Lập Sàn Giao Dịch Bất Động Sản

Thành Lập Sàn Giao Dịch Bất Động Sản
Điều kiện để thành lập sàn giao dịch BĐS
 • Phải có ít nhất (02) hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản.
 • Có quy chế hoạt động của sàn.
 • Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Ngành nghề kinh doanh sàn giao dịch bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quy trình thực hiện như sau:

1 Căn cứ pháp lý thành lập sàn giao dịch Bất động sản:

 • Luật kinh doanh Bất động sản của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006
 • Nghị định của chính phủ số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản
 • Thông tư của Bộ xây dựng số 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản

2 Tính pháp lý của Sàn giao dịch Bất động sản

 • Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đó để hoạt động.
 • Sàn giao dịch bất động sản ngoài việc thực hiện các dịch vụ về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới bất động sản còn được phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ sau:
  • Định giá bất động sản;
  • Tư vấn bất động sản;
  • Quảng cáo bất động sản;
  • Đấu giá bất động sản;
  • Quản lý bất động sản.
 • Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm:
 • Giám đốc, các phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.
 • Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;
  • Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;
  • Không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3 Điều kiện về chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ Bất động sản:

Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc định giá bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4 Diện tích sử dụng của Sàn giao dịch Bất động sản:

Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.

5 Điều kiện về trụ sở của Sàn giao dịch Bất động sản:

Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng).

6 Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động:

Gồm những nội dung cơ bản sau:

 • Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản;
 • Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản;
 • Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;
 • Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;
 • Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản.

7 Hồ sơ thành lập Sàn giao dịch bất động sản:

 • Báo cáo thành lập Sàn giao dịch bất động sản (BĐS);
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị chủ quản;
 • Quy chế quản lý, hoạt động của Sàn giao dịch BĐS;
 • Bản sao chứng thực danh sách các thành viên có chứng chỉ;
 • Bản sao các chứng chỉ;
 • Quyết định thành lập sàn;
 • Quyết định ban hành quy chế hoạt động của sàn giao dịch;
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sàn giao dịch;
 • Đơn đăng ký tham gia mạng các Sàn GDBĐS Việt Nam;
 • Mô hình của Sàn GD dự kiến hoạt động (Chụp hình hoặc vẽ trên 3D);
 • Website của sàn;
 • Danh sánh cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ nhân viên;
 • Hợp đồng thuê địa điểm hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.
 Và tư vấn các thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh

Dịch vụ thành lập công ty
   
Thành Lập Sàn Giao Dịch Bất Động SảnRating: 8 / 102111
8 102111