Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Tư Vấn Thành Lập Công Ty Liên Doanh

Tư Vấn Thành Lập Công Ty Liên Doanh
Công ty liên doanh là
 • Do hai hoặc nhiều bên hợp tác.
 • Được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết.
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.

Quy trình tư vấn thành lập công ty liên doanh bao gồm:

1 Tư vấn pháp luật về thành lập công ty liên doanh nước ngoài:

 • Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty liên doanh nước ngoài
 • Tư vấn hồ sơ thành lập công ty liên doanh nước ngoài
 • Tư vấn về vốn đầu tư của các bên tham gia trong công ty liên doanh nước ngoài
 • Cơ cấu và tổ chức thành viên công ty liên doanh nước ngoài
 • Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp
 • Tư vấn về đăng ký ngành nghề đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), tư vấn những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn về kiến thức thuế của doanh nghiệp liên doanh khi đi vào hoạt động
 • Tư vấn xin ưu đãi đầu tư đối với công ty liên doanh nước ngoài
 • Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty khi quyết toán sau năm tài chính
 • Tư vấn về các vấn đề thuế đối với doanh nghiệp khi đi vào hoạt động Cung cấp mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai thuế.

2 Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh

 • Biên bản họp các cổ đông, thành viên trước thành lập công ty liên doanh
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh nước ngoài
 • Soạn thảo Điều lệ Công ty liên doanh nước ngoài
 • Soạn hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty liên doanh nước ngoài
 • Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty liên doanh nước ngoài
 • Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài
 • Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên công ty liên doanh
 • Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông công ty liên doanh
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty liên doanh
 • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty liên doanh
 • Sổ đăng ký thành viên sáng lập công ty liên doanh

3 Đại diện thực hiện thủ tục thành lập công ty liên doanh

 • Trên cơ sở hồ sơ pháp lý đã được hoàn thiện, luật sư của chúng tôi thực hiện việc giao dịch nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập công ty liên doanh, đại diện nhận giấy chứng nhận đầu tư.
 • Chúng tôi thay mặt khách hàng tiến hành đăng ký thuế, khắc dấu pháp nhân theo quy định của pháp luật.
 • Sau khi hoàn thiện thủ tục thành lập công ty liên doanh, Làm Việc Thông Minh sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý cần lưu ý khi công ty tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Dịch vụ thành lập công ty
   
Tư Vấn Thành Lập Công Ty Liên DoanhRating: 8 / 102509
8 102509