Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Phân biệt Chi Nhánh & Văn Phòng Đại Diện

Phân biệt Chi Nhánh & Văn Phòng Đại Diện
Lưu ý
  • Chi nhánh có chức năng kinh doanh tương đương công ty mẹ nhưng không có pháp nhân, Có thể độc lập hoặc phụ thuộc tùy theo nhu cầu hoạt động.
  • VPĐD Có chức năng giao dịch và tiếp thị, không có chức năng kinh doanh.
  • Chi nhánh và VPĐD có thể có con dấu hoặc không tùy theo nhu cầu hoạt động.

Chi nhánh và văn phòng đại diện có những điểm giống và khác nhau như sau:

1  Các điểm giống nhau giữa văn phòng đại diện và chi nhánh

  • Văn phòng đại diện và chi nhánh đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp.
  • Các hoạt động của vp đại diện và chi nhánh đều phải phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.
  • Và tất cả các chi nhánh, vpđd đều phải đóng thuế môn bài hàng năm.

2 Các điểm khác nhau giữa văn phòng đại diện và chi nhánh


Văn phòng đại diệnChi nhánh
Đăng ký kinh doanh 
Giao dịch và tiếp thị những ngành nghề có đăng kí
 cho công ty

Giao dịch như công ty chính 
Lập báo cáo tài chính nội bộ  
Hạch toán Hạch toán phụ thuộc Hạch toán phụ thuộc 
/ bắt buộc
Mã số thuế  
Báo cáo thuế 
Thuế GTGT  
Có con dấu riêng 
Mua hóa đơn hoặc tự in hóa đơn 
Khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân và
thuế nhà thầu
 
 


   
Phân biệt Chi Nhánh & Văn Phòng Đại DiệnRating: 8 / 102801
8 102801