Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Ngành Nghề Cần
Chứng Chỉ Khi Đăng Ký Kinh Doanh

Ngành Nghề Cần Chứng Chỉ Khi Đăng Ký Kinh Doanh
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 • Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
 • Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật đầu tư 2014.
 • Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

1 Ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2014

Hiện nay, theo phụ lục 4 luật đầu tư năm 2014 có 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, ngày 01.01.2017  số lượng ngành nghề kinh doanh này sẽ giảm đi so với hiện tại chỉ còn 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

2 Ngành nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng từ ngày 01.01.2017 chỉ còn 243 ngành, nghề

Dưới đây, chúng tôi chỉ xin giới thiệu sơ lược một số ngành nghề, quý khách có nhu cầu tham khảo thêm xin tìm đọc: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ Lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư
 • Sản xuất con dấu
 • Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)
 • Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ
 • Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
 • Kinh doanh súng bắn sơn
 • Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng
 • Kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 • Kinh doanh dịch vụ xoa bóp
 • Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 • Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 • Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy
 • Hành nghề luật sư
 • Hành nghề công chứng
 • Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả
 • Hành nghề đấu giá tài sản
 • Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại
 • Hành nghề thừa phát lại
 • Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản
 • Kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Kinh doanh dịch vụ kiểm toán
 • Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
 • Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan
 • Kinh doanh hàng miễn thuế
 • Kinh doanh kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ
 • Kinh doanh địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
 • Kinh doanh chứng khoán
 • Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán/ Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại chứng khoán khác
 • Kinh doanh bảo hiểm
 • Kinh doanh tái bảo hiểm
 • Môi giới bảo hiểm
...
 • Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ
 • Kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
 • Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất
 • Kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
 • Kinh doanh dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước
 • Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản
 • Khai thác khoáng sản
 • Kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại
 • Nhập khẩu phế liệu
 • Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường
 • Kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải
 • Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại
 • Hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng
 • Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô
 • Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
 • Hoạt động ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng
 • Kinh doanh vàng
 • Hoạt động in, đúc tiền


   
Ngành Nghề Cần{br}Chứng Chỉ Khi Đăng Ký Kinh DoanhRating: 8 / 102597
8 102597