Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Đăng Ký Mã Vạch Sản Phẩm - Barcode

Đăng Ký Mã Vạch Sản Phẩm - Barcode
Mã vạch
 • Là sự thể hiện thông tin của sản phẩm trong các dạng nhìn thấy.
 • Lưu trữ dữ liệu theo bề rộng của các vạch được in song song.
 • Có thể được đọc bởi các thiết bị quét quang học gọi là máy đọc mã vạch.
 • Sử dụng mã vạch mang lại hiệu quả rất cao trong việc quản lý lưu thông hàng hóa.

Đăng ký mã vạch sản phẩm là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý hàng hóa. Sử dụng mã số mã vạch trên hàng hoá mang lại nhiều lợi ích, lợi ích lớn nhất của việc áp dụng mã số mã vạch trong bán hàng đó chính là: tăng năng suất, tiết kiệm, chính xác.

1 Khái niệm

Mã vạch là sự thể hiện thông tin của sản phẩm trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Trước đây mã vạch lưu trữ dữ liệu theo bề rộng của các vạch được in song song cũng như của khoảng trống giữa chúng, nhưng ngày nay chúng còn được in theo các mẫu của các điểm, theo các vòng tròn đồng tâm hay ẩn trong các hình ảnh. Mã vạch có thể được đọc bởi các thiết bị quét quang học gọi là máy đọc mã vạch hay được quét từ hình ảnh bằng các phần mềm chuyên biệt.

2 Nội dung của mã vạch

 • Nội dung của mã vạch là thông tin về sản phẩm như: Nước sản xuất, tên doanh nghiệp, lô, tiêu chuẩn chất lượng đăng ký, thông tin về kích thước sản phẩm, nơi kiểm tra...
 • Mỗi sản phẩm đều có mã số của mình, thường bao gồm 13 con số. Sự kiểm tra của mã số có thể kiểm tra chất lượng sản phẩm, sự phù hợp của nó với mẫu nguyên thuỷ.
 • Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8)

3 Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau (từ trái sang phải):

 • Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu
 • Mã doanh nghiệp: có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số
 • Mã mặt hàng: có thể là năm, bốn, hoặc ba con số tùy thuộc vào mã doanh nghiệp
 • Số cuối cùng là số kiểm tra

4 Thủ tục đăng ký:

 • Giấy phép kinh doanh: 2 bản (sao y công chứng)
 • Danh sách sản phẩm

5 Thời gian:

 • 2 ngày cấp Mã số tạm thời
 • 45-60 ngày sau Cấp giấy chứng nhận mã số chính thức.


   
Đăng Ký Mã Vạch Sản Phẩm - BarcodeRating: 8 / 102194
8 102194