Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp

Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp
 • Chỉ phát sinh trên cơ sở sáng chế độc quyền.
 • Bảo hộ đăng ký tối đa 15 năm.
 • Cơ quan thẩm quyền giải quyết hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp.
 • Đăng ký kiểu dáng công nghiệp giúp DN tránh những tranh chấp không đáng có và bảo vệ lợi ích của mình.

Cần phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp vì quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chỉ phát sinh trên cơ sở Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được cấp theo thủ tục đăng ký. Trong thời hạn bảo hộ đăng ký kiểu dáng công nghiệp (tối đa 15 năm) chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có độc quyền sử dụng, chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp của mình, qua đó bù đắp các chi phí đầu tư về vật chất và trí tuệ và được hưởng lợi nhuận từ việc khai thác thành quả sáng tạo của mình, và có thể tái đầu tư cho hoạt động sáng tạo. Trong thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nếu có bất kỳ tranh chấp nào, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp của mình.

1 Khái niệm

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện... thuộc mọi lĩnh vực, có kết cấu và chức năng nhất định, được sản xuất và lưu thông độc lập.

2 Điều kiện bảo hộ

Kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới trên phạm vi thế giới, nghĩa là chưa từng được bộc lộ công khai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, dưới hình thức công bố hoặc sử dụng.
 • Có tính sáng tạo, nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp, nghĩa là có khả năng dùng làm mẫu để chế tạo lặp đi lặp lại hàng loạt sản phẩm có kiểu dáng giống hệt bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

3 Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm các tài liệu sau đây

 • Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (Tờ khai) được làm theo Mẫu do VinaBrand soạn thảo sau khi thống nhất với ý kiến của khách hàng
 • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
 • Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp;
 • Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp về kiểu dáng công nghiệp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của người khác (Giấy chứng nhận quyền thừa kế; Giấy chứng nhận hoặc Thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn; Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động liên quan đến kiểu dáng công nghiệp) , gồm một (1) bản;
 • Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa, nếu kiểu dáng công nghiệp đăng ký có chứa nhãn hiệu, gồm một (1) bản;
 • Giấy uỷ quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp (nếu cần);
 • Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế, gồm một (1) bản;
 • Chứng từ nộp phí nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và phôi công bố đơn, gồm một (1) bản.
 • Bản tiếng Việt của bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, nếu trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệpđã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga của tài liệu đó;
 • Tài liệu xác nhận quyền sơ hữu nhãn hiệu háng hóa; ( nếu có )
 • Bản gốc của Giấy uỷ quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nếu trong đơn đã có bản sao;
 • Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, kể cả bản dịch ra tiếng Việt đối với nhãn hiệu hàng hóa.
 • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của kiểu dáng công nghiệp và phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bộ hình vẽ kiểu dáng công nghiệp và bao gồm các nội dung sau:
  • Tên sản phẩm hoặc bộ phận sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp;
  • Chỉ số Phân loại Kiểu dáng công nghiệp Quốc tế (theo Thoả ước Locarno);
  • Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp;
  • Các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết;
  • Liệt kê ảnh chụp hoặc hình vẽ kiểu dáng công nghiệp;
  • Bản chất của kiểu dáng công nghiệp, trong đó cần nêu rõ đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ khác biệt với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.
Bộ ảnh chụp hoặc hình vẽ phải thể hiện đầy đủ bản chất của kiểu dáng công nghiệp như đã được mô tả nhằm xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó. ảnh chụp/hình vẽ phải rõ ràng và sắc nét, không được lẫn các sản phẩm khác với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ. Tất cả các ảnh chụp/hình vẽ kiểu dáng công nghiệp phải theo cùng một tỉ lệ. Kích thước mỗi ảnh chụp/hình vẽ không được nhỏ hơn (90 x 120)mm và không được lớn hơn (210 x 297) mm.


   
Đăng Ký Kiểu Dáng Công NghiệpRating: 8 / 101958
8 101958