Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Công Bố Tiêu Chuẩn Chất Lượng

Công Bố Tiêu Chuẩn Chất Lượng
Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
 • Giúp đẩy mạnh hoạt động chuẩn hoá sản phẩm.
 • Làm cơ sở cho công tác quản lý chất lượng.
 • Một số sản phẩm theo danh sách của Chi cục TCĐLCL bắt buộc phải đăng ký trước khi lưu hành.

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá giúp đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn hoá tại các doanh nghiệp, làm cơ sở cho công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp.

1 Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài:

 • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao công chứng của công ty đứng ra công bố.
 • Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) - Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale).
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoạc bản tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

2 Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm sản xuất trong nước:

 • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao công chứng của công ty đứng ra công bố.
 • Kết quả kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm định đo lường tiêu chuẩn.
 • 03 Mẫu sản phẩm yêu cầu kiểm nghiệm, kèm theo các chỉ tiêu yêu cầu làm kiểm nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoạc bản tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ.


   
Công Bố Tiêu Chuẩn Chất LượngRating: 8 / 101673
8 101673