Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Xử Lý Chậm Khai Thuế & Nộp Thuế

Xử Lý Chậm Khai Thuế & Nộp Thuế
Lưu ý
  • Xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế: 400.000 - 5.000.000 Đ.
  • Số tiền phạt chậm nộp thuế:
 Số tiền thuế nộp chậm x 0.03%/ngày x số ngày chậm nộp.

1 Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp châm hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 01 đến 10 ngày.
 • Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi chậm khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày.
 • Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi chậm khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày.
 • Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi chậm khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày.
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sau:
  - Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày
  -Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
  - Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp
  - Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế 

2 Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Người nộp thuế có hành vi chậm nộp thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày 01/07/2016

   
Xử Lý Chậm Khai Thuế & Nộp ThuếRating: 8 / 102328
8 102328