Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Ưu nhược điểm DV báo cáo thuế

Ưu nhược điểm DV báo cáo thuế
Lưu ý khi sử dụng DV kế toán – thuế
  • Ưu điểm nổi bật: Tiết kiệm - Ổn định – Chuyên nghiệp nhờ khai thác tính quy mô.
  • Đặc biệt phù hợp DN:

1 Giới thiệu dịch vụ Kế toán - Thuế của LVTM

Công việc kế toán có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp. Đối với những Doanh nghiệp nhỏ và vừa bạn có thể lựa chọn:

  • Sử dụng kế toán chuyên nghiệp: có thể là một gánh nặng về chi phí và bất ổn về mặt nhân sự do kế toán giỏi thay đổi công việc thường xuyên.
  • Sử dụng kế toán viên bình thường: không tối ưu được chứng từ kế toán dẫn đến nguy cơ bị truy thu thuế hay nộp phạt do các chi phí không hợp lệ hay sai sót trong quá trình thực hiện quản lý hệ thống kế toán…
  • Một lựa chọn khác đáng quan tâm là sử dụng dịch vụ kế toán với các ưu khuyết điểm riêng.

2 Bảng so sánh giữa Nhân viên kế toán riêng & sử dụng Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp


STTTiêu chíNV kế toán riêngSử dụng DV kế toán
1 Chi phí lương  - Trên 4 triệu đồng  - Từ 800.000 - 2.000.000 Đ
2 BHXH – BHYT – BHTN  - 22% của lương  - BHXH + BHYT + BHTN = 0
3 Tính trung thành  - Muốn có thu nhập cao hơn  
 - Muốn thử môi trường mới

 - Luôn cần khách hàng 
 - Khách hàng là thượng đế 
4 Tính ổn định  - Nghỉ ốm đau, thai sản, 
 - Nghỉ phép…
 
 - Luôn có người thay thế.
5 Tính khách quan NV kế toán không hài lòng:
 - Số liệu có thể không đúng 

 - Thậm chí bất lợi cho DN

 - Phục vụ vì lợi ích 2 bên 
 - Luôn tuân thủ đạo đức 

   nghề nghiệp
6 Tính chuyên nghiệp Phụ thuộc nhiều vào 
 - Bản thân NV kế toán 
 - Môi trường làm việc 
 - Chuyên nghiệp, nhiều kinh
   nghiệm 
 - Tư vấn tối ưu thuế

7 Tính chính xác  - Không xác định được…  - Quy trình kiểm tra nghiêm ngặt
8 Tính trách nhiệm  Phụ thuộc nhiều vào 
 - Bản thân NV kế toán 
 - Môi trường làm việc 
 - Ràng buộc qua hợp đồng
 - Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp 
9 Chi phí đầu tư  - Máy tính, phần mềm kế toán…  - Không cần đầu tư.
10 Cập nhật, áp dụng
thay đổi luật thuế


 - Không xác định được  - Quy định bắt buộc
11 Quan hệ với cơ quan 
thuế
 - Không xác định được…  - Quan hệ tốt với cơ quan thuế
 - Chọn giải pháp tối ưu để tháo 
   gỡ vướng mắc
 
12 Tính sẵn sàng  - Hỗ trợ nhiều công việc khác
   ngoài lĩnh vực kế toán
 
 - Không có mặt tại đơn vị.
13 Phù hợp Doanh nghiệp  - DN vừa và lớn
 - DN có nghiệp vụ phức tạp
 - DN mới thành lập
 - DN nhỏ.   
Ưu nhược điểm DV báo cáo thuếRating: 8 / 105523
8 105523