Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Đăng Ký Nhân Sự - Bảo Hiểm

Bảo Mật Số Liệu - Tiết Kiệm Chi Phí

  • CHUYÊN NGHIỆP
    Chuyên viên Kế toán nhiều kinh nghiệm, hỗ trợ khách hàng giải quyết ổn thỏa các vấn đề liên quan.
  • TIẾT KIỆM
    Tiết kiệm chi phí, tuân thủ đúng quy định hiện hành về chế độ tài chính- kế toán cho các doanh nghiệp.
  • BẢO MẬT
    Cung cấp dịch vụ trên nguyên tắc trung thực, khách quan. Bảo mật tuyệt đối số liệu của khách hàng.Đăng ký Nhân Sự - Bảo Hiểm

Phù Hợp với Đối tượng Doanh nghiệp

Mới thành lập, nhân sự kế toán chưa ổn định
Doanh nghiệp vừa và nhỏ với nhu cầu:
Tiết kiệm chi phí
Tập trung nguồn lực vào hoạt động kinh doanh cốt lõi
Không muốn duy trì bộ máy nhân sự cồng kềnh

Chia Sẻ Nhân Sự

Ổn định - Chuyên nghiệp

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÂN SỰ - BẢO HIỂMPHÍ DỊCH VỤ
Dưới 5NV Từ 5 NV Trên 10 NV
Dịch vụ đăng ký tham gia BHXH - BHYT lần đầu (VNĐ/lần)
- Xây dựng hệ thống thang bảng lương phù hợp và tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp
- Đăng ký khai trình tình hình lao động ban đầu.
- Lập các biểu mẫu, tờ khai theo đúng quy định.
- Đăng ký công đoàn.
- Thay mặt DN làm việc với các cơ quan chức năng doanh nghiệp.
- Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho doanh nghiệp.
1,000,0001,400,0001,700,000
Dịch vụ theo dõi quản lý BHXH - BHYT hàng tháng (VNĐ/tháng)
- Lập hợp đồng lao động, quyết định thôi việc khi có phát sinh.
- Lập và nộp các biếu mẫu báo cáo lao động tăng, giảm, điều chỉnh khi có phát sinh.
- Ghi và chốt sổ đối với các Lao Động thôi việc.- Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau, thai sản…..
- Gia hạn thẻ BHYT.
- Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp bảo hiểm hàng tháng.
- Tính toán quá trình tham gia BHXH của từng lao động.
1,000,0001,400,0001,700,000
- Dịch vụ theo dõi quản lý BHXH - BHYT phát sinh (VNĐ / vụ việc )✓✓✓
- Lập hợp đồng lao động, thôi việc khi có phát sinh.✓✓✓
- Lập và nộp báo cáo lao động phát sinh.✓✓✓
- Ghi và chốt sổ đối với các Lao Động thôi việc.✓✓✓
- Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau, thai sản…...✓✓✓
- Gia hạn thẻ BHYT. ✓✓✓
- Đối chiếu, thông báo số tiền bảo hiểm hàng tháng.✓✓✓
- Tính toán quá trình tham gia BHXH của nhân viên.✓✓✓
Cam kết của Làm Việc Thông Minh

Hỗ trợ vì lợi ích của Doanh nghiệp

Đảm bảo cung cấp dịch vụ trên nguyên tắc trung thực, khách quan và bí mật số liệu
Tiết kiệm chi phí, tuân thủ đúng quy định hiện hành về chế độ tài chính- kế toán cho các doanh nghiệp
Cam kết bảo mật tuyệt đối số liệu của khách hàng

"TẬN DỤNG ƯU THẾ NỔI BẬT 1+2+3 = 0
LÀM BỆ PHÓNG KHỞI NGHIỆP KINH DOANH"

Chia sẻ nguồn lực
Chuyên nghiệp đa năng
Giảm thiểu chi phí
Chia sẻ thông tin
Nắm bắt thị trường
Giảm thiểu rủi ro
Chia sẻ nền tảng
Khai thác kinh doanh
Tối ưu hiệu quả
KHÔNG
● Phí tiền
● Thử nghiệm
● Sửa sai
[KE TOAN]- Kêu gọi hành động 1+2+3=0Rating: 8 / 1012752
8 1012752