Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Quyết Toán Thuế Năm

ĐĐiều Chỉnh Sai Sót – Giảm Thiểu Phạt Thuế

Dịch vụ Quyết toán thuế của LVTM
Quyết toán thuế là phần quyết định số thuế phải nộp cho cơ quan thuế, báo cáo kết quả kinh doanh lãi – lỗ trong một năm hoạt động. Dịch vụ Quyết toán thuế của Làm Việc Thông Minh đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp:
1
Chưa thiết lập hệ thống sổ sách
Có thực hiện báo cáo thuế hàng tháng nhưng chưa lập sổ sách kế toán.
2
Nhân viên kế toán ít kinh nghiệm
Có nhân viên kế toán nhưng ít kinh nghiệm, chưa đủ tự tin thực hiện quyết toán thuế năm.
3
Cần rà soát sổ sách kế toán
Hệ thống kế toán còn nhiều sai sót, chưa đúng với quy định của luật thuế nên cần thực hiện việc kiểm tra, soát xét lại toàn bộ hồ sơ.Dịch vụ Quyết toán Thuế Của LVTM

Chỉn chu trong từng vụ việc

Thu thập các vấn đề liên quan đến kế toán: chế độ kế toán, hình thức kế toán, phương pháp khấu hao tài sản cố định, phương pháp tính giá trị hàng tồn kho
Khảo sát chung tình hình hoạt động của doanh nghiệp
Thu thập, kiểm tra, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán
Khoanh vùng các chi phí, các hoá đơn chứng từ dễ bị loại khi cơ quan thuế quyết toán
Hợp thức hoá các chi phí không có hoá đơn chứng từ
Hạch toán vào phần mềm kế toán
Lên sổ sách kế toán: Sổ nhật ký chung/nhật ký chứng từ/nhật ký sổ cái/chứng từ ghi sổ, sổ cái, sổ chi tiết, bảng cân đối phát sinh…
Lập và nộp quyết toán thuế năm lên cơ quan thuế
Lập và nộp mẫu thống kế năm, kèm với báo cáo tài chính lên cơ quan thống kê
In sổ sách kế toán theo quy định
Kết xuất sổ sách ra file excel để giải trình với cơ quan thuế khi bị thanh tra, quyết toán thuế
Đóng quyển chứng từ

Cam Kết Của Đại Lý Thuế LVTM

Thay vì phải bỏ ra một khoản tiền lớn để nộp phạt cho những lỗi sai không đáng có, Doanh nghiệp có thể hoàn an tâm với dịch vụ Quyết toán thuế của Đại lý Thuế LVTM với chi phí từ 2.000.000 đồng tùy vào công việc phát sinh thực tế
Giảm thiểu việc nộp thuế và truy thu thuế
Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan
Hướng dẫn các thủ tục có liên quan
Hỗ trợ kế toán trưởng có trình độ và năng lực để chịu trách nhiệm giải trình về việc hạch toán sổ sách và quyết toán thuế năm với cơ quan thuế
Đảm bảo tính chính xác về nội dung công việcLưu Ý Trước Khi Quyết Toán Thuế

Để đúng chuẩn quyết toán

Doanh nghiệp cần:
Điều chỉnh lại các sai sót, các vấn đề chưa đúng với quy định của luật thuế
Điều chỉnh lại các số liệu kế toán không được nhất quán, không hợp lý giữa các bút toán với các báo cáo thuế và báo cáo tài chính đã nộp
Lập hệ thống sổ sách kế toán thể hiện chi tiết các nghiệp vụ phát sinh, phản ánh thực tế tình hình họat động kinh doanh

"TẬN DỤNG ƯU THẾ NỔI BẬT 1+2+3 = 0
LÀM BỆ PHÓNG KHỞI NGHIỆP KINH DOANH"

Chia sẻ nguồn lực
Chuyên nghiệp đa năng
Giảm thiểu chi phí
Chia sẻ thông tin
Nắm bắt thị trường
Giảm thiểu rủi ro
Chia sẻ nền tảng
Khai thác kinh doanh
Tối ưu hiệu quả
KHÔNG
● Phí tiền
● Thử nghiệm
● Sửa sai
[KE TOAN]- Kêu gọi hành động 1+2+3=0Rating: 8 / 1012751
8 1012751