Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

1 Đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành

 • Tổ chức không là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm)
 • Hộ, cá nhân kinh doanh

2 Hồ sơ mua hóa đơn gồm:

 • Đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn tại Điểm 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) 
 • Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của đơn vị
 • Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu cho người trực tiếp đến cơ quan thuế mua hóa đơn
 • Giấy CMND của người đi mua xuất trình khi cần thiết
 • Con dấu vuông : tên, MST, địa chỉ công ty để đóng dấu hóa đơn

3 Trình tự giải quyết:

 • Sau khi nhận  hồ sơ mua hóa đơn và tiền phí mua hóa đơn cơ quan thuế sẽ bán hóa đơn cho tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân

4 Lưu ý:

 Số lượng hoá đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hoá đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hoá đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hoá đơn bán lần tiếp theo.

 • Đối với các lần mua hoá đơn sau, sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hoá đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hoá đơn trong đơn đề nghị mua hoá đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hoá đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Số lượng hoá đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hoá đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.
 • Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.
 • Tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh sẽ được cấp 1 quyển sổ mua hóa đơn để theo dõi số lượng hóa đơn đã mua.Hóa đơn mua của cơ quan thuế đặt in thì tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân không cần phải làm thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn sau khi mua ở cơ quan thuế đã có thể sử dụng được.

   
Thủ tục mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuếRating: 8 / 101983
8 101983