Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Thủ Tục Hoàn Thuế

Thủ Tục Hoàn Thuế
Doanh nghiệp được hoàn thuế khi
 • Kể từ ngày 01/07/2016 trở đi, quy định sửa đổi tại luật số 106/2016/QH13 đã không cho phép hoàn thuế theo trường hợp có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết sau lũy kế 12 tháng hoặc 4 quý. Thay vào đó số thuế GTGT đầu vào chỉ được khấu trừ và chuyển khấu trừ vào các kỳ tiếp theo cho đến hết, không được xét hoàn

1 Điều kiện hooàn thuế GTGT

 • Phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ
 • Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư
 • Có con dấu theo đúng quy định pháp luật
 • Lập và lưu giữ sổ kế toán và chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán
 • Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh

2 Các trường hợp được hoàn thuế

 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
  • Có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết trong tháng thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo
  • Có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 hoặc quý 3/2016 đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo khoản 1 điều 18 thông tư 219/2013/TT-BCT thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo pháp luật
  • Hồ sơ hoàn thuế:
   • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu 01/ĐNHT
  • Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
   • Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý, ngược lại dưới 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng/quý tiếp theo
   • Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải Quan
   • Hồ sơ hoàn thuế:
     • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu 01/ĐNHT
     • Hợp đồng mua bán, gia công, tờ khai hải quan
    • Chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thế, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc chưa được khấu trừ hết.
     •  Hồ sơ hoàn thuế: 
       • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu 01/ĐNHT
       • Quyết định của cấp thẩm quyền về việc chia, tách, giải thế, phá sản, chấm dứt hoạt động, chuyển đổi sở hữu
      • Và các trường hợp khác (tham khảo thông tư 219/2013/TT-BTC, 130/2016/TT-BTC,..)
         
      Thủ Tục Hoàn ThuếRating: 8 / 102194
      8 102194