Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Thủ tục mua hóa đơn tự in của cơ quan thuế

Thủ tục mua hóa đơn tự in của cơ quan thuế
Tiện ích của việc tự in hóa đơn
  • Giảm thiểu thủ tục hành chính.
  • Chủ động in theo nhu cầu.
  • Kiểm soát từ xa.
  • Thể hiện đẳng cấp riêng.

1 Hồ sơ đăng ký sử dụng mẫu hóa đơn tự in

-  Đơn đăng ký sử dụng hoá đơn tự in (mẫu số 3.14 phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC). 
- Mẫu hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế, mẫu hóa đơn phải có đầy đủ các chỉ tiêu như: Tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, MST, ký hiệu, số hóa đơn của đơn vị bán hàng, tên, địa chỉ, MST của đơn vị mua hàng; tên HH, DV, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng, thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT (nếu có), tổng cộng tiền thanh toán, in theo văn bản số….. ngày….. tháng…. năm… của cơ quan thuế và tên nhà in hóa đơn. Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu hóa đơn. Nếu tổ chức, cá nhân cần sử dụng hóa đơn song ngữ thì phải in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau. 
- Sơ đồ các địa điểm sản xuất, kinh doanh; văn phòng giao dịch do tổ chức, cá nhân tự vẽ có xác nhận và cam kết của người đứng đầu tổ chức, cá nhân về: Địa chỉ, số nhà, đường phố, các đường phố liên quan ( đối với thành phố, thị xã) và thôn, xã… (đối với nông thôn) để có căn cứ theo dõi giao dịch, quản lý. Khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch, trong vòng 10 ngày, tổ chúc, cá nhân phải gửi cho cơ quan thuế sơ đồ địa điểm mới. Nếu tổ chức, cá nhân thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch thì phải xuất trình hợp đồng thuê nhà và bản sao có xác nhận của UBND phường, xã để đối chiếu.
- Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Chứng minh nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người đứng đầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.
- Mẫu 06 giấy chứng nhận đăng ký thuế bản chính kèm theo bản Photocopy. 

2 Trình tự giải quyết

- Trong vòng 5 ngày sau khi nộp hồ sơ đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, cơ quan thuế sẽ cho người xuống kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất của tổ chức có đủ điều kiện tự in hóa đơn hay không.
- Sau khi kiểm tra xác nhận cơ quan thuế sẽ có văn bản thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC đủ điều kiện hay không đủ điều kiện tự in hóa-  đơn .

3 In hóa đơn

- Sau khi có văn bản đồng ý cho phép doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in của cơ quan thuế đơn vị tiến hành in hóa đơn
- Làm thông báo phát hành hóa đơn:để sử dụng hóa đơn tự in đơn vị làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn giống như trường hợp hóa đơn đặt in.
- Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn tự in lần đầu:

  • Thông báo phát hành hóa đơn mẫu 3.5 ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC (02 bản)
  • Hóa đơn mẫu (01 bản/ 3 liên)

   
Thủ tục mua hóa đơn tự in của cơ quan thuếRating: 8 / 102019
8 102019