Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Thuế TNCN)

Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Thuế TNCN)
Quyết toán thế thu nhập cá nhân
Người nộp thuế phải đăng ký mã số thuế cá nhân để được hưởng lợi cụ thể như sau:
 • Được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
 • Được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%
 • Được giảm thuế nếu bị thiên tai, tai nạn bất ngờ, bệnh hiểm nghèo
 • Được hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu nộp thừa
 • Được cung cấp các dịch vụ về thuế nhanh chóng, thuận tiện
NHỮNG ĐiỀU CẦN BIẾT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1 Sai sót khi quyết toán thuế TNCN

  • Không xác định được khi nào khai thuế TNCN theo tháng và khi nào thì theo quý.
  • Không trừ các khoản nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi tính thuế TNCN.
  • Không trừ khoản phụ cấp tiền ăn mà Doanh nghiệp phải trả cho người lao động khi tính thuế TNCN.
  • Kê khai sót thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN dẫn đến bị phạt chậm nộp đối với trường hợp kê khai bổ sung làm tăng tiền thuế phải nộp
  • Không quyết toán thuế TNCN khi các tháng không có phát sinh thuế TNCN phải nộp
  • Khi quyết toán thuế, không cung cấp đầy đủ giấy tờ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra. 

2 Những điều cần biết khi quyết toán thuế TNCN

  • Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền
  •  Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sát nhập , chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh Nghiệp thì phải quyết toán thuế đối với số thuế TNCN đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sát nhập , chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế TNCN.
  • Riêng tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế TNCN
  • Trường hợp trong kỳ tính thuế cá nhân cư trú chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân hoặc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được tính đủ 12 tháng nếu thực hiện quyết toán thuế theo quy định
  • Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng được tính kể từ tháng có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 
  • Các trường hợp không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN: 
   • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú, từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú
   • Cá nhân có thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau
   • Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này
   • ...


   
Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Thuế TNCN)Rating: 8 / 102199
8 102199