Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Hạch Toán Độc Lập & Hạch Toán Phụ Thuộc

Hạch Toán Độc Lập & Hạch Toán Phụ Thuộc
Hạch toán độc lập hay phụ thuộc là do quy định cụ thể của từng chi nhánh tại từng công ty
  • Bộ máy kế toán tại chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán 
  • Đơn vị kế toán tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc là 1 đơn vị thuộc bộ máy kế toán của công ty

Hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc là do quy định cụ thể của từng chi nhánh tại từng công ty. Về cơ bản chi nhánh hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc có những điểm sau:

1 Điểm giống nhau của chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

  • Do công ty mẹ tổ chức bộ máy nhân sự
  • Vốn kinh doanh của cty, hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh là của công ty sau khi nộp thuế
  • Hoạt động theo chủ trương, hoặc theo ủy quyền của công ty
  • Kê khai thuế GTGT độc lập với cty

2 Điểm khác nhau cơ bản của chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc:
   
Hạch Toán Độc Lập & Hạch Toán Phụ ThuộcRating: 8 / 102812
8 102812