Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Hoàn Thiện Sổ Sách Kế Toán

Gỡ Rối Sổ Sách - Đúng Chuẩn Quyết Toán

  • Gỡ Rối Sổ Sách
    Kiểm tra rà soát sổ sách kế toán & điều chỉnh phát sinh theo đúng quy định hiện hành về tài chính- kế toán DN.
  • Đúng Chuẩn Quyết Toán
    Đảm bảo hệ thống Sổ sách Kế toán đúng và đủ điều kiện thanh tra quyết toán.
  • Bảo Mật Thông Tin
    LVTM cam kết bảo mật tuyệt đối số liệu sổ sách kế toán, chứng từ hóa đơn của khách hàng.


Dịch vụ hoàn thiện sổ sách Kế toán

Phù hợp với doanh nghiệp

Mới thành lập, nhân sự kế toán không ổn định.
Phát sinh vướng mắc cần điều chỉnh.
Cần hỗ trợ chuyên nghiệp quyết toán thuế.
Cần soát xét lại và điều chỉnh hệ thống kế toán.

Dịch vụ Hoàn thiện
Sổ sách Kế toán

Đúng chuẩn Quyết toán

DỊCH VỤ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁNGÓI DỊCH VỤ (Đơn vị: 1.000 VNĐ)
ĐIỀU CHỈNHQUYẾT TOÁNHOÀN THIỆN
1. Kiểm tra hiện trạng & tư vấn giải quyết
- Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hệ thống kế toán✓✓✓
- Tvấn điều chỉnh, cân đối số liệu, doanh thu, lãi lỗ✓✓✓
- Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế.
2. Hoàn thiện báo cáo thuế hàng tháng, quý
- Kiểm tra lại chứng từ gốc so với tờ khai thuế
- Kiểm tra lại hóa đơn đầu ra so với báo cáo sử dụng
- Hoàn thiện báo cáo thuế theo quy định
3. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán
- Hợp thức hóa chứng từ của doanh nghiệp
- Làm lại sổ sách kế toán theo quy định
- In bộ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định.
- Đóng chứng từ kế toán và sổ sách đúng tiêu chuẩn
4. Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán năm
- Quyết toán thuế TNCN
- Quyết toán thuế TNDN
- Lập báo cáo tài chính năm
- Hoàn thiện báo cáo thuế đã nộp những năm trước

DỊCH VỤ &
THƯƠNG MẠI


Theo phát sinh (chính từ < 25)
- Không phát sinh3004001,500
- Phụ thu / 1 chứng từ303550
DV trọn gói ( > 25 chứng từ) 1,100 - 1,8001,300 - 2,0002,800 - 5,000

SẢN XUẤT &
XÂY DỰNG
Theo phát sinh (chứng từ < 25)
- Không phát sinh4006001,800
- Phụ thu/ 1 chứng từ404060
DV trọn gói ( >25 chứng từ)1,300 - 2,0001,600 - 2,5003,300 - 7,000
Ghi chú
Số lượng chứng từ phát sinh = số chứng từ đầu vào + số chứng từ đầu ra
Số lượng chứng từ phát sinh được tính theo tháng
 Phụ thu chi phí đi lại trong nội thành : 100,000 - 300,000đ/tháng

Cam Kết của Làm Việc Thông Minh

Hỗ trợ vì lợi ích của Doanh nghiệp

Đảm bảo hệ thống số sách kế toán đúng và đủ điều kiện thanh tra quyết toán...
Tiết kiệm chi phí, tuân thủ đúng quy định hiện hành về chế độ tài chính- kế toán cho các doanh nghiệp
Cam kết bảo mật tuyệt đối số liệu của khách hàng

"TẬN DỤNG ƯU THẾ NỔI BẬT 1+2+3 = 0
LÀM BỆ PHÓNG KHỞI NGHIỆP KINH DOANH"

Chia sẻ nguồn lực
Chuyên nghiệp đa năng
Giảm thiểu chi phí
Chia sẻ thông tin
Nắm bắt thị trường
Giảm thiểu rủi ro
Chia sẻ nền tảng
Khai thác kinh doanh
Tối ưu hiệu quả
KHÔNG
● Phí tiền
● Thử nghiệm
● Sửa sai
[KE TOAN]- Kêu gọi hành động 1+2+3=0Rating: 8 / 1012753
8 1012753