Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Đại Lý Thuế LVTM

Chọn Đại Lý Thuế - Tránh Rủi Ro Thuế


Đại lý Thuế là tổ chức kinh tế được thành lập theo Luật doanh nghiệp và được Tổng cục thuế cấp giấy chứng nhận hành nghề Đại lý thuế. Ưu điểm dịch vụ đại lý Thuế của Làm Việc Thông Minh:
 • CHUYÊN NGHIỆP
  LVTM thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế.
 • TRÁCH NHIỆM
  Doanh nghiệp không phải ký trên các hồ sơ kê khai thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế. LVTM sẽ ký trên hồ sơ khai thuế thay DN.
 • ĐẠI DIỆN
  DN không phải làm việc với cơ quan thuế, mọi giao dịch, văn bản, giải trình với cơ quan thuế đều do đại lý thuế LVTM thay mặt thực hiện.
 • ĐẢM BẢO
  Doanh nghiệp không còn phải bận tâm, lo lắng về thủ tục thuế, tập trung mọi nguồn lực vào năng lực kinh doanh cốt lõi của mình.


Tư Vấn Thuế Chuyên Biệt

Đáp ứng theo từng nhu cầu riêng

Gói Doanh Nghiệp
 • Đăng ký thuế
 • Khai thuế (khai thuế tháng, quý, năm)
 • Báo cáo thuế
 • Quyết toán thuế
 • Làm thủ tục xin hoàn thuế
 • Nộp báo cáo thuế
 • Nộp thuế
 • Giải trình và làm việc với CQT, khiếu nại thuế
Tư vấn báo giá
Gói Cá Nhân
 • Đăng ký mã số thuế
 • Khai thuế thu nhập cá nhân
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Làm thủ tục xin hoàn thuế TNCN
 • Nộp báo cáo thuế
 • Nộp thuế
 • Giải trình và làm việc với cơ quan thuế.
Tư vấn báo giá

Dịch vụ Đại lý Thuế

Người bạn tin cậy của Doanh nghiệp:
Được quy định tại Luật Quản lý Thuế năm 2008, triển khai từ năm 2011
Do Tổng Cục thuế xác nhận đủ điều kiện hành nghề
Trách nhiệm của đại lý thuế được quy định cụ thể trong Luật Quản lý Thuế
Thực hiện kê khai thuế cho Doanh nghiệp và Cá nhân đúng quy định của pháp luật

Đại Lý Thuế Làm Việc Thông Minh

Hỗ trợ Nhu cầu của Khách hàng

Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu
Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu
Làm thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua /in hóa đơn lần đầu
Đứng tên nhân viên làm kế toán, kế toán trưởng cho DN
Kiểm tra chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp quy định
Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán
Hạch toán, ghi sổ kế toán các chứng từ, giao dịch
Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm
Ký trên các hồ sơ khai thuế thay cho giám đốc DN
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm
Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định
Tư vấn kế toán, thuế, lao động và hóa đơn chứng từ
Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện
Thông báo cho DN số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh

"TẬN DỤNG ƯU THẾ NỔI BẬT 1+2+3 = 0
LÀM BỆ PHÓNG KHỞI NGHIỆP KINH DOANH"

Chia sẻ nguồn lực
Chuyên nghiệp đa năng
Giảm thiểu chi phí
Chia sẻ thông tin
Nắm bắt thị trường
Giảm thiểu rủi ro
Chia sẻ nền tảng
Khai thác kinh doanh
Tối ưu hiệu quả
KHÔNG
● Phí tiền
● Thử nghiệm
● Sửa sai
[KE TOAN]- Kêu gọi hành động 1+2+3=0Rating: 8 / 1012653
8 1012653