Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Chính Sách Thuế

Chính Sách Thuế
Chính sách Thuế luôn cải cách
 • Điều tiết ngân sách và kinh tế vĩ mô.
 • Phù hợp với luật lệ và thông lệ quốc tế.
 • Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế.
 • Đảm bảo sự công bằng giữa các thành phần kinh tế trong nước.

CHÍNH SÁCH THUẾ TRỌNG ĐIỂM NĂM 2016

1 Chính sách thuế bao gồm:

2Quy định pháp luật mới áp dụng trong năm 2016:

* Nghị định số 139/2016TT-BTC

 • Ngày hiệu lực : 01/01/2017
 • Nội dung: Quy định về lệ phí môn bài

* Thông tư số 133/2016/TT-BTC

 • Ngày hiệu lực: 01/01/2017
 • Nội dung: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

* Luật 107/2016/QH13

 • Ngày hiệu lực: 01/09/2016
 • Nội dung: Quy định về luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

* Thông tư số 95/2016/TT-BCT

 • Ngày hiệu lực : 12/08/2016
 • Nội dung: Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin, chấm dứt hiệu lực mã số thuế,...

* Nghị định 49/2016/NĐ-CP

 • Ngày hiệu lực : 01/08/2016
 • Nội dung: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, phí, lệ phí, quản lý giá.

* Luật 106/2016/QH13

 • Ngày hiệu lực : 01/07/2016
 • Nội dung: Sửa đổi, bổ sung luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế.

* Thông tư số 96/2015/TT-BTC

 • Ngày hiệu lực : 06/08/2015
 • Nội dung: Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

* Thông tư số 92/2015/TT/BTC

 • Ngày hiệu lực : 30/07/2015
 • Nội dung: Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân,..


   
Chính Sách ThuếRating: 8 / 102111
8 102111