Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Cam kết bảo mật của LVTM

Cam kết bảo mật của LVTM
Làm Việc Thông Minh cam kết

Mọi thông tin, tài liệu từ phía khách hàng cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối dựa trên:

 • Tư cách pháp nhân.
 • Cơ sở pháp lý hợp đồng.
 • Nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp.

1 Cam kết bảo mật của LVTM

 • LVTM cam kết bảo mật tuyệt đối số liệu của khách hàng.
 • LVTM đảm bảo cung cấp dịch vụ trên nguyên tắc trung thực, khách quan và bí mật số liệu.
 • LVTM tuyệt đối không chia sẻ, mua bán hay trao đổi thông tin khách hàng cho một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp bắt buộc cung cấp theo yêu cầu pháp l‎ý bằng văn bản từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý.

2 Chính sách bảo mật của LVTM

Chính sách bảo mật trình bày cụ thể về cách thu thập và sử dụng thông tin khách hàng của LVTM

Các loại thông tin thu thập:

 • Thông tin khách hàng cung cấp – Khi bạn gửi yêu cầu sử dụng dịch vụ của LVTM, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin Doanh nghiệp để tiến hành thực hiện dịch vụ cho bạn.
 • Thông tin liên lạc của khách hàng – Khi bạn gửi email hoặc các thông tin liên lạc khác đến LVTM, chúng tôi có thể giữ lại những thông tin liên lạc này để xử lý các câu hỏi, hồi đáp các yêu cầu của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Cách xử lý thông tin của khách hàng:

 • Chọn thông tin cá nhân – LVTM sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ. Nếu chúng tôi sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích thu thập, khi đó chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng những thông tin này.
 • Chia sẻ thông tin – LVTM chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty hoặc cá nhân khác bên ngoài trong trường hợp được sự cho phép của bạn và/hoặc trong trường hợp để (a) đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu cưỡng chế của chính quyền, (b) thi hành các Điều khoản Dịch vụ hiện hành, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm năng các điều khoản đó, (c) phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý hành vi lừa đảo, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật, hoặc (d) bảo vệ trước thiệt hại đối với quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của LVTM, người dùng của LVTM hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được cho phép bởi luật pháp.
 • Bảo mật Thông tin – LVTM sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Các nhân viên trong công ty sẽ bị ràng buộc bởi tính bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm hoặc đền bù thiệt hại đến khách hàng…khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.

   
Cam kết bảo mật của LVTMRating: 8 / 104445
8 104445