Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Báo Cáo Thuế Phải Nộp Hàng Tháng

Báo Cáo Thuế Phải Nộp Hàng Tháng
Việc kê khai nộp báo cáo thuế
  • Thuế không chỉ đơn thuần là một nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước mà thuế còn gắn liền với các vấn đề về sự tăng trưởng kinh tế, về sự công bằng trong phân phối và sự ổn định xã hội.
  • Nắm vững thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp tiền thuế sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trong công việc và tránh được việc bị phạt do châm nộp hoặc nộp sót.
THÁNG THỜI HẠN NỘP THEO QUÝ THEO THÁNG
1 20/01/2017 Tờ khai thuế GTGT Tháng 12/2016 
Tờ khai thuế TNCN Tháng 12/2016 (nếu có)
30/01/2017 Tờ khai thuế GTGT Quý 4/2016
Tờ khai thuế TNCN Quý 4/2016 (nếu có)
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2016 Tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2016
BC tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2016 BC tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2016
Nộp tiền thuế môn bài 2017 Nộp tiền thuế môn bài 2017
2 20/02/2017 Tờ khai thuế GTGT Tháng 01/2017
Tờ khai thuế TNCN Tháng 01/2017 (nếu có)
3 20/03/2017 Tờ khai thuế GTGT Tháng 02/2017
Tờ khai thuế TNCN Tháng 02/2017 (nếu có)
30/03/2017 Quyết toán thuế TNDN năm 2016 Quyết toán thuế TNDN năm 2016
Quyết toán thuế TNCN năm 2016 Quyết toán thuế TNCN năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016 Báo cáo tài chính năm 2016
4 20/04/2017 Tờ khai thuế GTGT Tháng 03/2017
Tờ khai thuế TNCN Tháng 03/2017 (nếu có)
30/04/2017 Tờ khai thuế GTGT Quý 1/2017
Tờ khai thuế TNCN Quý 1/2017 (nếu có)
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 1/2017 Tiền thuế TNDN tạm tính quý 1/2017
BC tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2017 BC tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/20167
5 20/05/2017 Tờ khai thuế GTGT Tháng 04/2017
Tờ khai thuế TNCN Tháng 04/2017 (nếu có)
6 20/06/2017 Tờ khai thuế GTGT Tháng 05/2017
Tờ khai thuế TNCN Tháng 05/2017 (nếu có)
7 20/07/2017 Tờ khai thuế GTGT Tháng 06/2017
Tờ khai thuế TNCN Tháng 06/2017 (nếu có)
30/07/2017 Tờ khai thuế GTGT Quý 2/2017
Tờ khai thuế TNCN Quý 2/2017 (nếu có)
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 2/2016 Tiền thuế TNDN tạm tính quý 2/2016
BC tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2016 BC tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2016
8 20/08/2017 Tờ khai thuế GTGT Tháng 07/2017
Tờ khai thuế TNCN Tháng 07/2017 (nếu có)
9 20/09/2017 Tờ khai thuế GTGT Tháng 08/2017
Tờ khai thuế TNCN Tháng 08/2017 (nếu có)
10 20/10/2017 Tờ khai thuế GTGT Tháng 09/2017
Tờ khai thuế TNCN Tháng 09/2017 (nếu có)
30/10/2017 Tờ khai thuế GTGT Quý 3/2017
Tờ khai thuế TNCN Quý 3/2017 (nếu có)
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 3/2017 Tiền thuế TNDN tạm tính quý 3/2017
BC tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2017 BC tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2017
11 20/11/2017 Tờ khai thuế GTGT 
Tháng 10/2017 
Tờ khai thuế TNCN 
Tháng 10/2017 (nếu có) 
12 20/12/2017 Tờ khai thuế GTGT Tháng 11/2017
Tờ khai thuế TNCN 
Tháng 11/2017 (nếu có) 
   
Báo Cáo Thuế Phải Nộp Hàng ThángRating: 8 / 103712
8 103712