Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Tìm đối tác
tại 63 tỉnh thành
Chọn tỉnh thành
Nhóm ngành dịch vụ ...
Dịch vụ ...

Dịch vụ khác

 • NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN
  • Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ
  • Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ
  • Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản
 • KHAI KHOÁNG
  • Khai thác than cứng và than non
  • Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên
  • Khai thác quặng kim loại
  • Khai khoáng khác
  • Dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng
 • CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
  • Chế biến thực phẩm
  • Đồ uống
  • Trang phục
  • Da và các sản phẩm có liên quan
  • Gỗ và sản xuất sản phẩm từ vật liệu thiên nhiên
  • Giấy và sản phẩm từ giấy
  • In, sao chép bản ghi các loại
  • Than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế
  • Hoá chất và sản phẩm hoá chất
  • Sản phẩm từ cao su và plastic
  • Khoáng phi kim loại khác
  • Kim loại
  • Kim loại đúc sẵn
  • Máy vi tính và sản phẩm quang học
  • Máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
  • Xe có động cơ
  • Giường, tủ, bàn, ghế
  • Chế biến, chế tạo khác
  • Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị
 • SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT VÀ NĂNG LƯỢNG
 • DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ MÔI TRƯỜNG
  • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
  • Thoát nước và xử lý nước thải
  • Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu
  • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 • XÂY DỰNG
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng
 • SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC
  • Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng
 • VẬN TẢI KHO BÃI
  • Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
  • Vận tải đường thủy
  • Vận tải hàng không
  • Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
  • Bưu chính và chuyển phát
 • DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG
  • Dịch vụ lưu trú
  • Dịch vụ ăn uống
 • THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  • Hoạt động xuất bản
  • Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
  • Hoạt động phát thanh, truyền hình
  • Viễn thông
  • Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
 • TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM
  • Hoạt động dịch vụ tài chính
  • Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
  • Hoạt động tài chính khác
 • BẤT ĐỘNG SẢN
 • HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Pháp luật, kế toán và kiểm toán
  • Hoạt động của  trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
  • Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển
  • Quảng cáo và nghiên cứu thị trường
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
  • Hoạt động thú y
 • HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ
  • Cho thuê máy móc, thiết bị
  • Dịch vụ lao động và việc làm
  • Đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ
  • Điều tra bảo đảm an toàn
  • Vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan
  • Hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác
 • GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 • Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI
  • Y tế
  • Chăm sóc, điều dưỡng tập trung
  • Trợ giúp xã hội không tập trung
 • NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ
  • Sáng tác, nghệ thuật và giải trí
  • Thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
  • Thể thao, vui chơi và giải trí
 • HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC
  • Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác
  • Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình
  • Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
 • HOẠT ĐỘNG CÁ THỂ TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT NHỎ
  • Làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
  • Sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình